Överordnads maktutövning/övergrepp, Passivitet, ignorering etc

”Biskopen är ju sån”

Jag var relativt ny i ämbetet och Biskopen kom för att ha visitation i församlingen där jag tjänstgjorde. Under ett samtal framförde jag en tanke som inte föll Biskopen i smaken. Inför kollegor och delar av kyrkorådet läxade han mycket ilsket upp mig. Jag blev tyst och fylld av skam. Efteråt började jag storgråta på mitt kontor och när jag försökte tala med min dåvarande kyrkoherde sa hon bara att: Biskopen är ju sån, du får lära dig att inte ta åt dig. Bara ett av många tillfällen under mina prästår som män med makt tryckt ner och där ledning inte vill se allvaret.