Sexualisering av person

”Borde förstått” att jag visade intresse genom att prata och lyssna

Som förtroendevald ledamot i stiftsfullmäktige/kyrkomötet har jag fått vänja mig vid förslag om vin på rummet, av händer på låret under middagar och kommentarer om min kropp och mina kläder. Ofta har gubbar verkat intresserade av vad jag har att säga för att sedan bli “slemmiga” och när jag ifrågasatt har de hävdat att jag “borde förstått” eller att jag visade intresse genom att lyssna/prata med dem. Jag har varit i tjugoårsåldern, de (inte sällan präster) över 60.