Överordnads maktutövning/övergrepp, Passivitet, ignorering etc

Du är en värdelös människa!

Jag arbetade som receptionist. Kyrkoherdens kontor låg i anslutning till receptionen. Kvinnor blev upphöjda eller kränkta, lite beroende på humör och om man uttryckt kritik mot honom. Jag ser hur han går in till kvinnlig kollega, smäller igen dörren och hör honom sedan skrika på henne i 40 minuter. Utan anledning. Till slut skriker han: Du är en värdelös människa!, går ut och smäller igen dörren. Jag hämtade min arbetsledare, larmade kyrkoråd, stiftsadjunkt och biskop om kyrkoherdens konsekventa sätt att styra människor till tystnad genom rädsla. Ingen ville, kunde eller vågade göra något alls. Kyrkoherden hade dessutom affär med en av komministrarna. Något alla visste men ingen pratade om, även om det påverkade bådas förmåga att agera professionellt. Sen fick han högre tjänst i Svenska kyrkan på annat håll. Själv har jag fått jobba jättehårt på att sluta vara rädd för chefer och kyrkoherdar.