Sexualisering av person, Utbildares maktutövning

Fastnade med blicken på bysten

När jag hälsade på i min missivförsamling första gången så möttes jag av kyrkoherden/handledaren med orden: ”Här daltar vi inte med folk”. Jag bjöds in att sitta med på personalens morgonfika. Efter en stund så reste sig herden för att gå ut och ropade till mig över hela rummet och inför alla blivande kollegor: ”Sitt du här och var söt, så kan du komma in till mig om en stund”. Väl inne på hans kontor och mitt i vårt samtal så fastnade han med blicken på min byst, så länge att han bad om ursäkt för det.
Efter mötet så önskade jag att få en annan missivförsamling, vilket direkt hörsammades från rekryteringsadjunkt och biskop. Tror inte heller att herden fick fler pastorsadjunkter till sin församling.