Församlingsbors övergrepp, Passivitet, ignorering etc

Fick inte prata efter övergrepp

En man i min församling begick övergrepp mot mig (jag vill inte vara mer detaljerad än så). Jag bad min kyrkoherde om samtal eller debriefing (krisbearbetning). Den manliga kyrkoherden sade: ”Nej, vi ska inte säga något utåt. Det här får du hantera utan att prata med någon. Tänk på församlingsbon och hans framtid.”