Förtroendevaldas övergrepp

Förtroendevald tafsar

En inte försumbar andel av de förtroendevalda på nationell nivå, har eller har haft vigningstjänst i SvK. En av dessa ägnade sig systematiskt åt att låta händerna söka sig in under jackan för att ”klämma” på mig när han hälsade. Det hände ofta och trots protester var det samma sak nästa gång, och nästa gång, och…. Vi var några kvinnor som talade om det och förstod att det var så han gjorde mot de flesta. En av kollegorna sa till honom på skarpen och då fick hon till svar och försvar att han inte ”fick vad han behövde hemma”.