Överordnads maktutövning/övergrepp, Församlingsbo utsätts av anställd, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Utnyttjande/övergrepp på underårig

Gift präst hävdade ”ömsesidighet” med ungdomsledare

En av de första saker jag fick göra som pastorsadjunkt var att åka på konfirmandläger tillsammans med min handledare; man och präst.
Det tog inte lång tid innan jag reagerade på att han hade en märklig relation till en av ungdomsledarna; en tjej. De satt i varandras knän, kelade, sov till och med i samma säng. Ingen (fler anställda var med på lägret) verkade tycka att det var konstigt och jag var ny och osäker så jag vågade inte säga något. Tänkte att det kanske var jag som var ”knäpp” som reagerade eftersom ingen annan gjorde det. Efteråt har jag förstått att denne präst haft ett extremt manipulativt sätt där han fått flera unga kvinnor i sin närhet att inleda sexuella relationer med honom, hävdat ömsesidighet, trots att det helt klart handlat om övergrepp. Han är gift och hans fru verkar medveten om vad som pågått vilket också är ett tecken på hans manipulativa sätt.