Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Passivitet, ignorering etc

Grepp om underlivet

Jag skulle hämta en bok ur ett arkiv i källaren, prosten som gjorde en visitation hade följt efter mig och när jag började klättra ner på stegen så sticker han in sin hand och tar tag i mitt underliv med sin hand. Han håller fast och säger det där är väl skönt. Jag reagerar och slår till handen. Sedan vid juletid kommer prosten med en mistel och vill att vi ska kyssas under den. Jag var vid det tillfället ensam på expeditionen och han sa att det var Guds vilja att vi skulle vänslas  lite. Berättade för min kyrkoherde hon sa att sånt måste vi kvinnor tåla att män är sådana. Denne man prosten har senare under livet alltid sin blick fäst på bröst eller under navelhöjd när han pratar med en kvinna. Denne pensionerade präst sitter med i kyrkomötet. Han är numera närmare 80 år.