Överordnads maktutövning/övergrepp, Kollegas övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person

Jag var en i lång rad kvinnor som blivit utsatta

Under mitt pastorsadjunktsår blev jag måltavla för en annan anställd i församlingen. ”Uppskattningen” tog sig uttryck i att han tog på mig så fort han kom åt, samt på ett mästrande sätt skulle lära mig allt om att vara präst. Tafsandet var uppenbart för alla kollegor, fick jag veta när många månader gått. Ingen sa något till mig under alla månader, ingen varnade mig eller gick emellan. Detta trots att kollegan tidigare blivit förbjuden att arbeta i en av distriktskyrkorna pga att han haft samma beteende mot en annan kollega. Jag var en i en lång rad kvinnor som blivit utsatta.

Som ung och ny var jag rädd för att vara obekväm. Tragiskt nog så tänkte jag att detta var mitt fel som inte vågade säga nej ännu tydligare.

Hans beteende blev vid ett tillfälle så uppenbart inför hans chef att chefen blev tvungen att agera. Kollegan fick en tillsägning vilket resulterade i att han kom in på mitt kontor, satte sig nära mig med sin stora kropp. Han körde en martyrvals om hur han såg på mig som sin dotter, jag var ju lika gammal, det måste jag väl förstå.

Inget av hans beteende ändrades efter detta, men jag skämdes ännu mer. Och när nästa unga tjej började jobba på arbetsplatsen så visste jag vad som väntade henne.