Överordnads maktutövning/övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Klappad på magen

Jag blev som prästkandidat klappad på magen av den manliga rekryteringsansvarige prästen. Jag hade svårt förhålla mig seriöst till honom efter det. Tyckte bara att han var osedvanligt obildad. Och att stiftet måste ha en underlig inställning till hur prästkandidater ska bemötas. Jag bytte stift. För säkerhets skull.