Överordnads maktutövning/övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Rädsla för att förlora jobb, uteslutas, inte få bli präst etc

Kyrkorådet tystade personalen efter sextrakasseri

Strax innan jag anställdes i en församling hade en högt uppsatt chef fått avgå efter att det framkommit att han sexuellt trakasserat en ung anställd i mer än ett år.
Jag hade hört rykten att något hade hänt. Det kändes i väggarna att något var fel. De som var med då bar på skam och skuld. Jag försökte prata med min chef för att se var landminorna låg. Det var så tydligt ibland att vissa saker talar man inte om. Men jag visste inte vilka. Det visade sig att alla som var anställda när detta hände blev tvingade till tystnad av kyrkorådet. Ingen fick prata om det. Ingen fick hjälp. Ingen fick bearbeta. Alla ska bära detta varje dag, låtsas som om det inte hänt. Församlingsbor lämnades ovetande och saknade den karismatiske mannen. Personalen fick ta emot deras frågor, funderingar och saknad. Bundna av tystnad.

Vi som vet vikten av bearbetning, samtal, stöd och hjälp för andra, vi kan inte ens hjälpa oss själva. Vi tror att vi skyddar organisationen Svenska kyrkan, när vi i stället skyddar enskilda.