Utbildares maktutövning

Lärare går över gränsen under tentamen

Min första muntliga tentamen vid teologiska fakulteten. Min lärare är extremt gammalkyrklig. Förhöret går bra och han frågar efter tentamensboken. Jag förstår inte att det är tecknet på att tentamen är slut. Det förstår jag först när han vill smeka mitt hår och resten av min kropp. Då går jag.