Församlingsbors övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person

Min närmsta chef reagerade med att skratta nervöst

Efter gudstjänsten kom han fram och skulle tacka mig, som alla andra. Mannen som var frivilligt engagerad i församlingen. Han tog min hand, drog mig till sig och stoppade den andra handen innanför prästskjortan i nacken. Ner på ryggen. Sen var han borta.
Jag berättade det för min närmaste chef, en man, som reagerade med att skratta nervöst. Gick då till min kvinnliga kyrkoherde som blev rasande. Hon fick min chef att ta ett samtal med mannen. När chefen kom tillbaka till mig berättade han att den manlige församlingsbon sagt att han absolut inte hade menat något med det han gjort. Såklart. Två män emellan. Och där satt jag.