Kollegas övergrepp, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Övergrepp i stängda rum

Jag har som kyrkoherde o kvinna haft ett flertal ärenden om sexuell kränkning och jag har agerar kraftfullt på samtliga. Min sorg är bristen på solidaritet när jag meddelar församlingar som anställer förövaren om läget och vad som hänt och då blir jag anklagad för att sprida rykten. Det gör att en som begår övergrepp (och inte är präst eller diakon) kan fortsätta att arbeta i kyrkan och övergreppen fortsätter. I övrigt tycker jag 112 jourhavande präst är en riktigt otäck arbetsuppgift. Jag har haft många år där men nu är det nog. Även församlingssjälavård säger jag nej till om vi inte får vara två (och vi inte känner personen). Så många övergrepp har jag varit med om i ett stängt rum särskilt som präst.

Sedan förstås kollegor med händer på låren. Särskilt vid långa bilturer eller middagar. Därför kör jag helst själv eller försöker att slippa baksätet med kladdande kollegor och väljer noga mitt sällskap vid sittningar.