Överordnads maktutövning/övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Professor kallar utredning för ”polerad bajskorv”

Under ett antal år fanns jag med i ett sammanhang i Svenska kyrkan som skulle ta fram en stor utredning som berörde hela Svenska kyrkan. Återkommande skedde personpåhopp. En anställd i en församling beskrev i sociala medier ett av de första stegen i utredningen som en ”polerad bajskorv”. Detta gillades av en professor vid ett ledande universitet i Sverige. En annan anställd i en församling, en återkommande debattör, använde  också ”bajskorv” för att beskriva det arbete som lagts ned. Vid ett senare tillfälle skrev samma person om de som arbetat med detta: ”Liksom Tre apor hålla de för mun, öron och ögon”. Något som gillades av professorn i fråga. Samma person som skrev om aporna konstaterade vid ett annat tillfälle om utredningsarbetet: ”Om det ändå vore självskadebeteende! Då hade det ju inte skadat så många.” En präst beskrev de som arbetat med utredningen för ”dödgrävare” och en annan präst frågade ”Är de som håller på med detta verkligen kristna”. När ansvariga på chefsnivå återkommande fick kännedom om dessa förhållanden togs det inte på allvar. Vad som än sas och skrevs var det som om det gällde något man måste stå ut med. Ja faktum är att flera av dessa personer märkligt nog fick uppdrag, trots att kunskap fanns om deras beteende.