Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person

Psykologen ville veta om sex i antagning

I samband med antagning som prästkandidat så ingick ett samtal med en psykolog. Detta samtal och psykologens uttalande om oss kandidater vägde rätt tungt hade jag fått veta av tidigare kandidater. Väldigt nervös, mitt första samtal med en psykolog någonsin, så satt jag där drygt 20 år gammal och fick frågor om mitt sexliv. ”Har du haft några sexuella kontakter?” ”Tillfredsställer du dig själv?”. I pressen av samtalet, kändes avgörande för min framtid som präst eller ej, så svarade jag på frågorna och efteråt frågade jag mina vänner om de fått liknande frågor. Ingen av dem hade varit i närheten av den typen av frågor. Jag reflekterade inte så mycket kring det då, men fick höra att samma psykolog ställt samma frågor till en ung kvinnlig kandidat några år senare. Då berättade jag för stiftsadjunkten och ifrågasatte hur relevant mitt sexliv egentligen är för mitt kommande liv som präst. Stiftet bytte psykolog till nästa antagning.