Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person

Sexualiserad av chefen

Jag berättade för min chef i ett medarbetarsamtal att jag var gravid igen.

Ja, du har ju tillräckligt breda höfter för att få flera barn”, var hans kommentar och lät sin blick vandra värderande över min kropp. Jag blev helt stum, för det är väl inget man säger i ett medarbetarsamtal? Jag som var stolt och glad över min nya graviditet gick äcklad och skamsen därifrån.