Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Skämt om sex och utseende var vardagsmat

Jag satt på ett konfirmandkollegium och reagerar på sättet att tala och skämta. Jag började räkna varje gång någon i arbetslaget skämtade om sex, antydde att någon var sexuellt aktiv, snygg, oskuld, reproduktiv, gift, ogift, etc. Tolv gånger. På vägen till konfirmandlägret  började en av de äldre ledarna skämta på samma sätt. Jag berättade för en kollega att jag räknade till tolv sexismer under vårt eget möte,  och sa att jag tycker vi borde arbeta lite med vårt språk, vår kultur, vad vi skämtar om etc. Han tog fram sin telefon och visade en rolig historia om präster o sex.