Sexualisering av person, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Utbildares maktutövning

”Skratta mindre!”

Under prästutbildningens sista år så pratade vi om hur sexuella närmanden i tjänsten och specifikt i själavårdssituationer skulle hanteras. Jag hade upplevt en hel del närmanden under praktikperioder och extrajobb i kyrkan och uttryckte en oro. Vid ett utvecklingssamtal med ansvarig lärare fick jag rådet att skratta mindre. Han hade iakttagit hur jag skrattat mycket åt de studiekamrater som var män, och det kunde verka uppmuntrande, menade han. Frågan är om det verkligen var jag som skulle ändra på mig.