Församlingsbors övergrepp, Passivitet, ignorering etc

Tvingar sig till kramar trots tydligt Stopp!

Som ung vuxen deltog jag i en kyrklig ungdomsverksamhet som innefattade många ideella av alla åldrar. En lite äldre man var alltid med och var alltid för mycket, för nära. En sådan som vi unga kvinnor gjorde allt för att hålla oss ifrån. Senare förstod jag att han även tjänstgjorde som vaktmästare i församlingen och även typ ”kyrkvärd”, bland annat vid vårdinrättningar där han gick över gränsen mot kvinnor flera ggr. Han är känd i vår bygd som han som är fixerad vid präster som är kvinnor. Åker många mil för att gå på gudstjänster där specifika, yngre kvinnor är tjänstgörande präst. Innan/efter gudstjänsterna gör han ALLT för att krama och tafsa på prästen, han tar i med vad jag tror är sin fulla muskelstyrka i armarna för att tvinga sig på. Jag är rätt stark och har fått ta i med nästan all min kraft för att bryta mig lös från hans grepp. Detta inför andra gudstjänstfirande människor, vaktmästare, musiker, kyrkvärd… ingen gör något för att stoppa… Aldrig… Jag har börjat sätta upp händerna framför mig som ett mycket tydligt dubbel-stopptecken, säger ”STOPP!” med hög röst och förklarar med samma höga röst ”jag vill inte kramas”. Detta för att få omgivningen att uppmärksamma vad som händer. Även då har han några gånger lirkat sig förbi mina stoppande händer och tvingat in mig i sin famn. Det knasiga blir att en del andra jag möter i kyrkan (t.ex långväga vänner som kommit till gudstjänsten för att överraska) är sådana som jag skulle krama, men ser den här mannen det så kräver han sin rätt att också få krama mig… Mannen är, som sagt, känd bland prästerna som är kvinnor här i länet och han verkar ha fått hålla på i många, många år utan att stoppas. Minst 20 år. Knepigt att en församling tillåter en sådan person att vara volontär i ungdomsverksamhet, hjälpa till vid andakter där människor är särskilt utsatta (t.ex på sjukhus och äldreboende) och dessutom anställa vederbörande som kyrkvaktmästare…!