Kollegas övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Tystnaden efteråt var öronbedövande

Kollega ertappades med att ha surfat på porrsidor. På flera av bilderna hade han redigerat in ett foto på mig… Likaså var hans sökord förknippade med mig och mitt utseende. “Jag” utsattes på många av bilderna för grova våldtäkter… Kollegan förflyttades till annan ort. Det var det enda som hände i det ärendet, tystnaden efteråt var öronbedövande…