Överordnads maktutövning/övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Svek, repressalier, bestraffningar

Upprepade inviter från biskop

Mina kränkningar rör en biskop som vid flertalet tillställningar placerade mig som bordsdam och jag fick då ofta en hand på mitt lår under bordet, eller smekningar av hans fot på mitt ben. Han kom även med upprepade inviter om att följa med honom ensam till hans rum.

Anmälde till biskoparnas ansvarsnämnd, men ord stod mot ord, och jag saknade “bevis”.

De friar hellre än dömer i sådana lägen.

Vid den tidpunkten var biskopskollegiet enbart män.

Försökte även med arbetsdomstolen, men de tyckte att detta var ett “inomkyrkligt” problem.

Jag blev tyst och inväntade hans avgång. Gick inte på några samlingar han kallade till eller möten. Stod helt utanför stifsarrangemang under flera år. Kostat mig mycket, men han tycks ha gått helt oberörd genom sin karriär.