Överordnads maktutövning/övergrepp, Kollegas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Svek, repressalier, bestraffningar

Varslad från min tjänst för att jag sa ifrån

Redan första veckan i min nya tjänst fick jag berättat för mig om den fd kyrkoherden. Denne hade som vana att bjuda hem unga flickor, bjuda dem på alkohol och se till att de sov kvar. Det berättades att det varit ett flertal otrohetsaffärer mellan kyrkoherde och anställda. En person som av kyrkorådet sågs som Gud själv och behandlades med en underdånighet som var skrämmande. När denna kyrkoherde kom tillbaka som komminister till församlingen dröjde det 3 dagar innan jag blev benämnd som dennes nya kvinna, mig skulle hen ha! Jag sa tydligt att det aldrig skulle ske! Men kommentarerna återkom. När hen en dag kommenterar husmors rumpa på ett grovt sätt, säger jag: Du får inte säga så! -Joohoo, jag tycker ju det, och xxx tar inte illa upp. Det spelar ingen roll, du som man får inte uttrycka dig på sådant sätt till en av våra anställda!! En månad senare blev jag varslad från min tjänst, utan orsak angiven, efter att ha tagit det upp i förhandling med SKAO, valde jag själv att avsluta min tjänst. Så det kan slå tillbaka att sätta gränser för förövare.