Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Kollegas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Blev förlöjligad av kollegor när jag sade ifrån

Som ensam ung komminister i ett mansdominerat prästkollegium, blev jag utsatt av en äldre kyrkvärd. Det var olämpliga kommentarer om hur jag såg ut, hur bra kjolen satt på mig och obehaglig fysisk beröring. Jag fick inget ordentligt gehör från min kyrkoherde och valde därför att ta samtalet själv med kyrkvärden.

Några år efter förstod jag på min nya kyrkoherde, att mina manliga prästkollegor hade känt till situationen och gjort sig lustiga över den. Jag vet inte vilket som kändes värst: den utsatta situationen, tystnaden runtomkring eller att mina manliga prästkollegor ansåg att det var något att skämta om.