Församlingsbors övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc

Antastad av änkling

Som nyvigd präst i en församling som aldrig tidigare haft en kvinnlig präst, fick jag mycket uppmärksamhet p g a mitt kön. Jag frågade min kyrkoherde hur lämpligt det var för mig som ung kvinna att gå hem till en ensam man t ex inför en begravning. Han skrattade och sa att det är ingen fara, så länge jag ”har kragen på mig”. Jag var naiv nog att tro honom, men förstod snart att så inte var fallet.

Gjorde något år senare hembesök hos en nybliven änkling, som bl a la ut texten om att han inte hade kunnat ligga med sin fru på länge då hon varit för sjuk. Kände obehag, och skulle ha lyssnat på det, men gick hem till honom igen efter begravningen. Han började tala med mig som om vi hade en relation. Förstod att jag inte skulle gå hem till honom mer, men sedan började förföljelsen.

Först relativt oskyldigt med blommor till mitt tjänsterum, men sen alltmer täta besök, telefonsamtal och även närmanden. Ett kyssförsök som jag lyckades avvärja med ”milt våld”(puttande) och även tafsande på brösten. Han föreslog semesterresor och blev alltmer gränslös. Jag pratade med mitt arbetslag där kvinnorna på expeditionen stöttade mig med att varna/avvisa honom när han var på gång. Men den slutgiltiga lösningen kom först när jag bytte församling.

Min önskan är att ingen kvinna i kyrkans tjänst ska behöva gå igenom detta, och framförallt: ett medvetande om att sånt kan ske borde vara självklart – både i utbildningen och hos handledare. Prästkragen avkönar oss inte, som min kyrkoherde verkade tro. Både medvetenhet, beredskap och stöttning behövs!