Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Alkoholiserad kyrkoherde drar sexskämt

Jag arbetade som diakon i en församling där kyrkoherden var alkoholiserad och i psykisk obalans. Överenskommelser glömdes och vid sammankomster blev jag ”överkörd” och förminskad av kyrkoherden som inte kom ihåg att han exempelvis  bett att jag skulle förbereda mig. Som nyanställd påtalade jag också  det olämpliga i prästens agerande att prata om bakfylla på fikarasterna och dra ”sexskämt” där kvinnor förlöjligades. Han kallade in mig på sitt rum och berättade med hjälp av sänkande kommentarer om tidigare kvinnliga diakoners utseende och egenskaper. Budskapet var som en varning, att ”så blir det för dem som skvallrar”.

Berusad mötte han församlingsbor, bl a kvinnliga konfirmander som han själavårdade. Då jag protesterade och framförde att människor kan fara illa, blev jag mycket ensam. Övrig personal valde att blunda. Jobbet var viktigt för dem och en rädsla fanns  att församlingens rykte skulle fläckas. Kyrkorådet, som inte har kunskap om vare sig missbruk eller psykisk ohälsa, ville tysta ner det som kommit fram. Jag fick sluta min anställning och prästen jobba kvar.