Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person

Alltid en massa skämt med sexuella anspelningar

Vid nästan varje utvecklingssamtal som min kyrkoherde hade med mig så inledde han med orden. “Ja vi känner varann ju sen tidigare, men det innebär ju att vi kan ju inte knulla och så. Jag tror att han menade det på ett skämtsamt sätt men jag tyckte ju inte att det var roligt. Så fort vi hade möten så var det mycket “hö hö, som flickan sa…” alltid en massa skämt med sexuella anspelningar som omgivningen också “hö hö:ade”. Om han blev tillsagd av någon kvinna (det var aldrig någon man som opponerade sig) så bannade han sig på ett lekfullt och skämtsamt sätt samtidigt som han fortsatte och fortsatte…