Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande

”Äntligen en präst som bär upp skruden (på sina breda axlar)”

Då jag var relativt ny kyrkoherde skulle beslut tas i kyrkorådet om ny komminister. Komministern som anställdes var man. På kyrkorådsmötet uttrycktes då åsikter som ”Äntligen en präst som bär upp skruden (på sina breda axlar)!” Inte roligt för honom, och inte roligt för mig att förstå besvikelsen över mig som inte bär upp skruden i mässan.