Sexualisering av ämbete, Sexualisering av person

Återkommande kommentarer om mitt utseende

Återkommande kommentarer om mitt utseende och lite för fysiskt närgångenhet, när jag är på en plats för att utföra mitt arbete som präst. Några exempel av många: Jag presenterar mig som dagens predikant för en kyrkvärd, en äldre man, som säger att det är trevligt med lite fägring i kyrkan ibland. En medelålders son till en person jag ska begrava kommenterar  att det är härligt att man kan få så vackra präster nuförtiden. Jag presenteras av min manlige chef för en äldre man, aktiv i kyrkan, som direkt vänder sig till min chef och höhö:ar att denne tydligen har väldigt bra smak. Min chef tog tydligt avstånd efteråt och uttryckte att det var en sexistisk kommentar, men tyvärr sa i varken han eller jag ifrån i situationen.

Inte sällan levereras kommentarer så att jag får känslan att de känner sig lite naughty och häftiga genom att säga så till en kvinna som är präst. Problemet är inte enbart de enskilda kommentarerna, utan att det är en del i ett mönster som skapar ett obehag för att till exempel åka ensam för att möta änkemän eller inför vissa själavårdssituationer.