Förminskande, förlöjligande, Kollegas övergrepp, Sexualisering av person

Behandlar kollega nedvärderande

Var 25 år och nyanställd inom Svenska Kyrkan. På ett personalmöte satt jag bredvid en äldre man som är präst, vi känner inte varandra alls mer än till namnet. Under mötet ville han antagligen veta vad klockan var. Istället för att fråga, tog han som om det vore helt naturligt, ett hårt tag med hela handen runt min handled och drar upp min hand och arm så att han ser min klocka. Sen släpper han min arm med en duns.

Jag ville högt fråga vad han höll på med men vågade inte störa i mötet. En petitess kan tyckas men den självklarhet han tog sig rätten till detta rimmar lika illa som hans senare sexistiska humor och smetiga sätt att bemöta kvinnliga kollegor. Känns alltid obehagligt att råka hamna bredvid honom.