Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc

De vägrade delta om det var jag som ledde gudstjänsten

Jag var på min första prästpraktik och skulle för första gången leda gudstjänsten. De två kyrkvärdarna tittade på mig ”den unga kvinnan” och gick sedan iväg från kyrkan. De vägrade delta om det var jag som ledde gudstjänsten. Till historien hör att jag långt senare, när jag fick frågor om jag blivit utsatt, först inte kunde minnas denna och andra händelser. Man skulle vara tacksam. Man skulle inse att nu är det inga problem längre. Om du berättar skadar du kyrkan fick man höra. Men så småningom började jag minnas. Jag minns en prästsamling hemma hos mig. En äldre manlig präst och jag satt på verandan. Jag frågade honom om vi var kollegor. Han tittade på mig och svarade sedan att han inte visste om vi var det. Däremot kunde han tänka sig att ha en prästvigd kvinna som vikarie, för att han själv skulle få ut sin semester.