Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Passivitet, ignorering etc

Den enda som aldrig skrattade åt kyrkoherdens skämt

Jag blev tvungen att lämna en tjänst. Det var en konflikt. Kanske handlade det också om att jag under fyra år var den enda som aldrig skrattade åt kyrkoherdens skämt. Jag var väldigt ledsen och berättade för en kollega hur jag upplevt det och hon sa att det var konstig för den kyrkoherden brukade ofta säga att jag var en sååå bra präst och därtill en av de snyggaste han haft.