Diskriminering/fördelar för män, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Det är nog!

Jag var som diakonkandidat på en fest där jag träffade på en manlig diakon. Dagen innan hade jag precis fått besked om att jag hade fått en diakontjänst att gå in i efter

avslutade studier. Jag var så glad och stolt eftersom det var en tjänst som jag verkligen ville ha. När jag berättade detta för den manlige diakonen svarade han: Ja just det, den tjänsten har ju varit ute för tredje gången, både jag och en annan manlig diakon har sökt den tjänsten i omgång två… men jag antar att de har sänkt kraven. Kände mig otroligt tillplattad och förminskad. Sen jag började min tjänst upplever jag ofta den här sortens bemötande från manliga kollegor inom kyrkan. Framför allt genom mansplaining och lågt ställda förväntningar. En attityd och förhållningssätt som möjliggör för grövre övergrepp och för att ta udd och kraft av kvinnor. Det är nog!