Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Du kan också krypa längs gången i kyrkan

På den ekumeniska samlingen pratade en man, 65+, om barnens roll i kyrkan och gudstjänsten. Han tyckte att det var fint att barnen kröp i gudstjänsten längs gången. Han satt bredvid mig, vände sig mot mig, kvinna, präst, 35 år, och sa: det skulle du också kunna göra, krypa längs gången i kyrkan!