Församlingsbors övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc

Fasthållen som ett sätt att hälsa

Fick i uppgift att besöka en man på ett äldreboende, som när jag kom hälsade han genom att kramas, gnida sig mot mig och hålla fast mig så hårt att jag fick fysiskt bända loss honom. Personalen skrattade lite förläget och sa att det är så han gör. Jag var för ny, tänkte att han ju inte kunde hjälpa det, sa aldrig något till någon utan fortsatte gå dit för att besöka honom. Alltid med samma fysiska kontakt.