Förminskande, förlöjligande, Kollegas övergrepp

Förminskande av ämbetet

Det hela skedde på en biskopsvisitation som skulle handla om diakoni. Under pågående möte som handlade om samverkan med socialtjänsten reser sig en av kyrkoherdarna från en annan församling och säger ”Det stora problemet är att ni diakoner har en sådan låg utbildning till skillnad från oss präster och socialhandläggare som har en akademisk utbildning. Er låga utbildning gör att ni har svårt att kunna kommunicera med socialtjänsten eftersom ni inte har en akademisk utbildning”.

Det blev tyst. Ingen sa någonting. Inte biskopen, inte vi diakoner och inte någon annan från stiftet. Jag tror vi skämdes. För hans plumpa sätt och över att han faktiskt fick oss att känna oss som skit.