Förtroendevaldas övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Utnyttjande/övergrepp på underårig

Förtroendevald begår grova övergrepp

En man i grannpastoratet sitter med i kyrkorådet sedan många år tillbaka. Hans döttrar tillbringar stor del av sin tid inom psykiatrin fortfarande som vuxna, detta pga alla groteska övergrepp han begick mot dem sedan de var små. Vittnen finns som kom på mannen då han våldtog sitt spädbarn på skötbordet, något som han fortsatte göra genom deras uppväxt. Döttrarna vittnar om hur de blivit systematiskt misshandlade med multipla frakturer, sönderdragna axelleder och brännmärken som fortfarande påminner om all tortyr. Barnen är helt skadade av sin uppväxt med sin pappa/förövare. Denna man är alltså förtroendevald i kyrkorådet och ägnar sig även åt politik i kommunen.