Kollegas övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Svek, repressalier, bestraffningar

Förväntades försonas

För bara några månader sedan när jag jobbade som vaktmästare i en kyrka så började organisten göra närmanden. Vid ett tillfälle tog han tag i mitt huvud, höll fast och tryckte sin kind mot min. Min chef sa att jag även fortsättningsvis skulle arbeta med honom och att försoning var att förvänta sig från mitt håll då det var i enlighet med den kristna tron. De ville inte omplacera varken honom eller mig. Jag fick lämna arbetsplatsen.