Församlingsbors övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av ämbete, Sexualisering av person, Svek, repressalier, bestraffningar

Grova anonyma mail – ignorerades helt av kyrkoherden

När jag under mitt år på pastoralinstitutet funderade på att ta en paus från studierna och talade om detta med rektorn, fick jag till svar att “När man är så vacker som du, så ska man inte ha sådana problem!” Jag gick därifrån med en känsla av förvirring och tomhet.

Efter tre år som präst fick jag mottaga några riktigt grova anonyma mail på min svenska kyrkan-mail. “Sug kuk, ditt djävla knull-luder!” löd ett av dem. Jag gick till kyrkoherden, tillika kontraktsprost, och bad om hjälp. Jag fick ingen, däremot blev han irriterad över att jag inte verkade må särskilt bra efter det. När jag påpekade att jag ju levde under våldtäktshot, knyckte han på huvudet och blängde på mig. Efter en del tjat, skulle pastoratets IT-kunnige hjälpa mig att spåra IP-adressen på mailen, med följd att de raderades istället….

Det dröjde länge innan jag kände mig fri igen och länge gick jag med ett personlarm i fickan. Samme kh, 30 år äldre än mig, förklarade mig sin kärlek flera gånger och skulle kramas sådär helt apropå. När jag försökte sätta stopp, blev han sur och obehaglig och menade att jag hade en snäv syn på kärlek…