Förminskande, förlöjligande, Kollegas övergrepp, Passivitet, ignorering etc

Han gjorde allt för att förminska mig i olika sammanhang

I det distrikt som jag arbetade i hade jag en manlig prästkollega som var väldigt gränslös. Han kom nära både fysiskt och psykiskt på ett mycket obehagligt sätt. Jag var inte ensam om att känna det på det viset. Kollegan gjorde också allt för att förminska mig i olika sammanhang och använde sig av klassiska härskartekniker för att dribbla bort mig och andra. När jag vid ett tillfälle hade anordnat en konferens och jag höll på att berätta om densamma så avbröts jag av prästkollegan som sa “Ja, det du gör är ju bra i det lilla, det är gott nog ska du veta” varpå han började raljera över sina egna förträffligheter. Jag började undvika att vara på arbetsplatsen och jag berättade för kyrkoherden hur jag kände som inte gjorde något åt saken. Tillslut tog jag saken i egna händer och bytte distrikt. Veckan efter placerade kyrkoherden kollegan i samma distrikt och dessutom i samma arbetsgrupp. Allt eskalerade och när jag sökte hjälp hos kyrkoherden som suckade han hjälplöst och sa “Jamen jag blir så osäker när han kommer in i rummet, han använder så svåra ord och han tar så mycket plats, jag vet inte vad jag ska göra, jag hör vad du säger och jag känner likadant”. Det hände ingenting.