Församlingsbors övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Handlar inte om mitt hår utan om trakasserier

Efter en gudstjänst söktes jag upp av en körmedlem som ville påpeka att mitt hår störde allvaret i ämbetet. Jag hade vid den tiden axellångt lockigt hår. Jag svarade att hit till vår församling får vi komma som de vi är, det gäller även prästen. Vid kyrkkaffet återkom körmedlemmen och menade på att församlingen inte kunde se symbolerna på mässhaken pga mitt hår. Återigen gick jag i svaromål och förklarade att jag aldrig vänder ryggen mot församlingen så det kan inte spela så stor roll, de ser ändå inte baksidan av mässhaken. Efter några dagar blev jag uppringd på expeditionen av samma körmedlem som fortsatte. Jag bad denne att sluta, sa att detta handlar inte om mitt hår utan om trakasserier. Personen slutade i kören och jag kände skuld. Ibland kan jag ångra alla de gånger jag gått i svaromål, för känslan är att det är jag som får stå där med skammen.