Kollegas övergrepp

Inte mer än kvinna

Vi hade nyss tillsammans delat ämbetets roll och jag var så stolt och tacksam att vi gjorde det tillsammans, hela det vigda arbetslaget. När han så mitt i havet av församlingsbor kommer fram till mig och lägger handen på mig tänker jag glad att han vill dela några ord. Det ville han ”och du är så vacker

Mitt hjärta sjönk och jag kände mig blottad, som om jag hade stått där naken. För jag var inte längre en ämbetskollega som delade helighet, jag var ett kön. Inte mer än kvinna.