Kollegas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

”Jag ställer mig här och gnider mig mot dig”

På bröllopsfest. Ganska sent på kvällen. En bekant, församlingspedagog, ställde sig väldigt nära och viskade: ”jag ställer mig här och gnider mig mot dig”, varpå han gjorde just som han sa, mot rumpan. Jag lämnade festen med huvudbry strax därefter, tillsammans med min man.

Har efter händelsen varit väldigt skeptisk och avvaktande inför denne pedagog. Har också hört andra berättelser där andra kvinnor varit frågande inför hans beteende. Kanske menar han inget ”sexistiskt”, men på nåt sätt tycker jag man borde reflektera kring vad ens beteende signalerar. Särskilt när man jobbar med ungdomar, och ska vara en förebild. En kurs i ”att se sig själv utifrån” borde införas för alla profilutbildningar i Svenska kyrkan.