Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Kollegas övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person

Kyrkoherde avrådde anmälan av sexuella trakasserier

Vid första tillfället tryckte han upp mig mot dörren och försökte kyssa mig. Vid andra tillfället höll han fast mig och förde upp handen under kjolen. Under hela den här perioden var jag tydlig med att jag inte accepterade detta beteende och att jag inte var intresserad. Jag var hans arbetsledare och han skickade hotfulla sms om att gå till media om han inte fick högre lön. När jag berättade för kyrkoherden om vad som hänt borde han polisanmält men förklarade att det är inte brukligt. Istället fick mannen vid fyra tillfällen tid att berätta sin historia och bygga på med fler och fler lögner om att jag flörtat och lovat med mina blickar. Det kändes som jag fick löpa gatlopp och motbevisa varje ny lögn. Kyrkoherden frågade om jag verkligen berättade hela sanningen. Personalstrategen uppmanade mig att inte gå vidare, inte polisanmäla, det fanns inga vittnen och det skulle inte gagna mig. Jag konfronterade kyrkoherden med att om han inte trodde på min version måste jag säga upp mig. Jag fick aldrig svaret “Jag tror på dig”. Det blev en förlikning efter att vi konfronterats med våra olika versioner. Han med en tidigare dom av kvinnomisshandel. Jag, ytterligare en kvinna som blivit utsatt för övergrepp.