Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Rädsla för att förlora jobb, uteslutas, inte få bli präst etc

Kyrkoherde hotade om sanningen kom fram

Det började redan första dagen på min prästvigning i domkyrkans sakristia. Med nerviga händer knöt jag cingulum efter konstens alla regler som jag lärt på pastoralinstitutet. Genom trängseln av kandidater och kyrkvärdar trängde han sig fram, slet cingulum ur mina händer och fräste åt mig att jag inte ens lärt mig detta. Dagen efter prästvigningen blev jag kallad till kyrkan. Han ville få se hur jag dukade altaret, om jag gjorde det på rätt sätt. När jag lade misalet på min högra sida blev han ursinnig och lät mig förstå att i hans församling skulle misalet ligga på vänster sida. Sen blev det dags för att se hur jag klädde mig liturgiskt. Ensam med honom i sakristian tvingades jag klä på mig och han strök  och ”rättade till” alban över mina bröst och min stjärt. Under min första månad som präst kom han alltid till kyrkan när jag skulle tjänstgöra för att ”hjälpa” mig med påklädnad. Efter den första månaden hade jag listat ut strategier för att undkomma hans närvaro just under påklädnad inför gudstjänst.

Den här kyrkoherden kom alltid för nära mig fysiskt än vad som var acceptabelt för mig. Jag var rädd för att vara ensam med honom. Han utmanade mig ständigt med menande blickar och ofta komplimanger för mitt utseende men missade inte ett tillfälle att tala om att jag inte förstod teologiska spörsmål som kom upp. När Svenska kyrkan fattade ett viktigt beslut hindrade han mig att gå förbi honom i en trapp. Han tog tag i mig och blockerade vägen för mig så jag blev upptryckt mot väggen. Han sade till mig att om jag skulle kommunicera med någon som helst var jag stod i frågan så skulle han se till att jag inte skulle få någon tjänst någonstans i Sverige. Och han har gjort allt han kan för att hålla sitt löfte sen den dag jag lämnade församlingen på grund av honom. Han själv har avancerat i den kyrkliga hierakin.