Överordnads maktutövning/övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person, Utnyttjande/övergrepp på underårig

Kyrkoherde utsätter sommarvikarie

Jag var 17 år och sommarjobbade på några av kyrkans verksamheter. Vid några tillfällen var kyrkoherden och jag ensamma på hans kontor. Vi skulle skriva anställningsavtal, planera kommande aktiviteter. Det första som kändes fel var hur nära han satt och hur han inte tog bort sin arm, utan lät den närmast slingra sig om min arm när vi gick igenom papprena som låg framför oss på bordet. Senare blev han väldigt intresserad av det nästan osynliga ärr jag berättade att jag fått i ögonbrynet som liten. Han missade inte ett tillfälle att komma nära för att undersöka. Med ansiktet tätt intill mitt, hans händer i mitt ansikte, i mitt hår.

En gång satt jag på en stol och han stod rakt framför mig och smekte mig i håret, länge, länge, allt med det där jäkla ärret som förevändning. Allt jag gjorde var att sitta blick stilla med hans skrev fem centimeter från mitt ansikte, tiga och hoppas på att vi snart skulle bli avbrutna. När han frågade om jag ville ha skjuts hem sa jag nej, och det var enda gången jag vågade säga ifrån.

Resten av den sommaren fick jag kalla kårar så fort jag fick syn på honom. Gick ut i köket och gömde mig, gjorde allt för att slippa bli ensam med honom.

Jag anmälde aldrig det här till någon. Där och då var jag mest lättad över att jag ändå kom lindrigt undan. Men jag kan inte låta bli att tänka på vad jag kunde förhindrat med en anmälan. Har han utsatt fler tjejer för samma sak eller till och med värre saker?