Överordnads maktutövning/övergrepp, Kollegas övergrepp, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Kyrkoherden tog förövarens parti

Som nyvigd diakon för snart 30 år sedan fick jag långa brev med grova sexuella anspelningar från en präst. Förutom breven höll han sig alltid i närheten av mig, följde efter mig, satt nära och tog på mig när han fick chansen. Han började även ringa hem och mina barn fick inte längre svara i telefonen eftersom de kunde mötas av flåsande ljud. Trots att jag så många gånger sa att jag inte ville ha med honom att göra, fortsatte han. Jag blev rädd för honom.

När jag berättade för den manlige kyrkoherden kallade han till ett gemensamt möte. Jag trodde att jag skulle få stöd men istället satt jag på den anklagades bänk! Kort efteråt sa jag upp mig och började arbeta i en annan församling.