Diskriminering/fördelar för män

Man med lägre kompetens går före

Psykologiska kränkningar av man med ”lägre” kompetens än oss kvinnor i gruppen har högsta chefens goda öra och blir snabbt favorit bland likasinnade män. I sista stund lyckas vi hindra att han blir vår arbetsledare. Detta var ju ingen kränkning av sexuell art men visar alltför tydligt hurdana maktstrukturer vi fortfarande har inom både kyrka och samhälle. Följderna? Känslor av maktlöshet, hopplöshet och chock, – tappad glädje och arbetslust. Ilska och hög puls! Känslan av att vilja byta arbetsplats, trots världens bästa arbetsuppgifter – men vart ska man ta vägen? Det ser ju precis likadant ut överallt!