Överordnads maktutövning/övergrepp, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Utnyttjande/övergrepp på underårig

Många blev offentligt tillintetgjord och förlöjligade

F.d. kyrkoherden i församlingen jag jobbar i hade ett sätt att alltid trycka ner alla runtomkring sig. Allt från personal till förtroendevalda till människor i verksamheten. Många blev offentligt tillintetgjorda och förlöjligade. En av många händelser var att kyrkoherden slog en konfirmand. Kyrkoherden blev dömd för misshandel p.g.a. detta. Däremot fick han fortsätta vara verksam som präst – han skulle ju ändå snart gå i pension. När straffet kom som var dagsböter gick kontraktets präster ihop (vid denna tid endast män) och gjorde en insamling till kyrkoherden för att betala boten, för det var ju synd om kyrkoherden. Prästerna tog alltså ställning för förövaren, inte mot barnet. I stort sett alla dessa präster jobbar fortfarande kvar i kontraktet. Kyrkoherden går in vid behov i grannförsamlingen. Vid vissa tillfällen i verksamheter med barn. Jag känner ingen som helst trygghet i kontraktet.