Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Förminskande, förlöjligande, Kollegas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc

Mobbad av kollegor

När jag kom som ung och nyprästvigd klappade min första kyrkoherde (man) mig ovanpå (!) huvudet och sa: Här har vi inget emot kvinnliga präster. (Hö-hö.)

Inför gudstjänst hjälpte alltid kyrkvärdarna (kvinnor) vår manliga kyrkoherde att klä sig. Jag fick klara mig själv.

Jag har haft manliga kollegor som inte ens gått in i kyrkorummet när jag varit skrudad och tjänstgjort. På medarbetarsamlingarna fällde några av dem upp väskans lock mot det håll jag satt vid bordet. Utan att kyrkoherden brydde sig.

Och så har det fortsatt genom åren. Så länge jag höll mig lugn och var snäll duktig flicka fick jag vara med (på nåder). Men när jag till slut tröttnade och istället stod på mig och protesterade började helvetet ordentligt. Drev och förtalskampanjer ligger fortfarande och skvalpar i systemet.